Екатерина Григорова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

 

Екатерина Григорова

 

 

 

 

 

Какъв ескиз да нарисувам за теб
Ду-ду-ду-ду – мога само да
Изтананикам
С нисък глас готов да
СЕ ВЗРИВИ ОТ СМЯХ
Ду-ду-ду-ду...
Не смятам да продължавам така
Искам да науча всичките
Ти песни и то така че нищо от
Красивото да не съсипя

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. юни 2010 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]