Екатерина Григорова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

 

Екатерина Григорова

 

 

 

 

 

Нататък е сняг –
Зимата с топлите бури
Издишан сладолед
Ще впия устни в косата ти
И ще плача в тишината на толкова
Узряла пшеница
В тайнствените преспи
От нежни акации и хиацинтови
Сенки...

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. юни 2010 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]