Екатерина Григорова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Екатерина Григорова

 

 

На Нели М.

 

Да започнем с другото, не с това.
Какво ти каза днес красивата приятелка?
Усмихваше се насън нейната рокля,
косите й бодяха въздуха като диви рози.
„Птиците кичат това момиче с радост!”
„Душата й издухва стонове в ушите ми,
докато намества една шантава къдрица.”
Водеше ме към магазин с името „Цвете”.
Аз вървях до нея – мощна сянка,
поглъщаща още неслучилите се крачки.
По пътя се шегувахме – търсехме вероятно
повод да отпразнуваме света Марина.

 

 

 

07/ 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. юли 2009 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]