Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

ДРАГАЛЕВЦИ ПРЕЗ МАРТ

 

Ивайло Иванов

 

 

 

На Благовеста Кенарова

 

 

Отново вънка март е и отново
небето вън сияе като май.
И Иво търси пламенното слово,
с което точно теб да приласкай!...

 

Но как да приласкае? Теб самата
природа в този час те приласка.
Ухаят над главата двата цвята
на ранно разцъфтялата леска!...

 

И люлякът безспир те поздравява,
и ръкомаха старата ела!...
Застава пред дома си леля Блага
и нежно казва своето: „Ела!”...

 

Аз зад зида разкошен двете вишни,
сред птича глъчка и световъртеж,
помахват със поличките си: „Виж ни!”,
и се стопяват в свода чист и свеж!....

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 26. март 2012 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]