Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

СЛЪНЧОВА СВАТБА

 

Ивайло Иванов

 

 

 

На Елена Братиславова

 

 

Честит рожден ден! Все така красива
и все така усмихната, добра!...
Огромен Змей със златната си грива
е Слънцето - и в своите недра

 

то всяко утро, Ели, теб погалва,
за теб се грижи всяко утро то!...
Елмаза на брилянтите разпалва,
сияе в яспис, злато и сребро!...

 

Със дъх от огнеликата си пазва,
зад връхната тръстика се показва
и въздуха обризва с огнен лъх...

 

Вес ден се труди, Ели, да намери
принцеса за вълшебните си двери.
И в теб откри я златният му дъх!...

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 26. март 2012 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]