Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

СОНЕТ ЗА ФАНТАЗНИЯ СВЯТ

 

Ивайло Иванов

 

 

 

„Уморих се да мечтая...“
София Несторова

 

 

Защо пък не, в мечтите няма цензура!...
Когато в стих са, там съзирам цезура.
Единствено кога отида в Рая,
сред ангели ще спра и да мечтая,

 

но надали ще бъде за добро...
Тъй че мечтай, прекрасна мила Соня!...
Мечтата днес пропъжда всяко зло,
превръщайки живота във симфония.

 

Те правят ни добри и търпеливи,
със бъдното ни правят те учтиви,
сияейки с небесно потекло.

 

Мечтай, мечтай!... В мечтите няма цензура!...
В пейзажа им траншей издига цезура,
с войничета, громящи всяко зло.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. март 2012 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]