Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

НАДПИС ВЪРХУ ЗАГЛАВКАТА НА КНИГА

 

Ивайло Иванов

 

На Петя Абрашева

 

 

Между Чавдар Мутафов и Вирджиния
съзрях те и обзе ме тънко чувство,
че в бъдеше не само изпод линия
ще се цитира „родното изкуство“!...

 

На Петя - с романтичните заслуги
за женския роман - и за това,
че след импресионизма няма други,
сравними с твойте цветни сетива.

 

На нежната защита - свършек славен,
това ти пожелавам в тоя час,
след туй поантализма ще добавам,
и плътна ще е мазката от страст.

 

Тъй себе си от мрака ще избавим,
ведно с Моне и Клод-Еклесиаст...

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. март 2012 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]