Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

ПОДМОЛНА СЛАВА. ВРЕМЕ
НА НЕФОРМАЛНИЯ КУЛТ

 

Ивайло Иванов

 

 

 

Във Равда, Шумен и Албена
Миглена бе кумирът наш!...
Хем умна, хем и надарена,
с хуманитарност спотаена,
и главното - премного ларж!...

 

На Зевс роден е от главата
човекът днешен, за злина!
Добре че, с лира във ръката,
и днес се ражда от водата
хуманитарната жена!...

 

Във Равда, Шумен и Албена
Миглена бе кумирът наш!...
С хуманитарност споделена,
тя днес е също тъй и ваш!...

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. март 2012 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]