Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

ПЪЛНОМОЩНО

 

Ивайло Иванов

 

 

 

На Антония Колева

 

 

Получих аз писмото, с пълномощното,
и затрептя сърцето ми, среднощното,
разнежено в сатен от блага вест...
О, мила Ани!... Аз не съм злочест,

 

ами щастлив съм - тъй си мисля ази...
Със дъх на жартиери и лампази,
отивам да си легна във леглото
и радостен след туй да се събудя.

 

Така ме е обрекло естеството!...
Щастлив ли съм, в плътта е тържеството!...
(Не виждам начин да не се възбудя!!...)

 

А след това, щом вземем хонорара,
за Бен ще купя креп, за мен – цигара,
и с кюлче от злато ще те събудя.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. март 2012 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]