Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

НА СЕМИНАР С ЕВДОКИЯ БОРИСОВА

 

Ивайло Иванов

 

 

 

Евдокия, която тъй невинно
печата във „Антимовския хан“,
Евдокия, със устни като винно,
със тънък ханш, навеки разюлян,

 

отмятайки косите си от свила,
днес ме запита: „Знаеш ли какво?!...
На Трети март родината ни мила
празнува по-особно тържество!...

 

Празнува тя мечтите си здрачени,
под чийто свод (за малко погледни го!),
били сме ний тогаз освободени
и пак наоглавени в ново иго!...“

 

- Така е! - рекох аз. - Без спор, така е!...
Погледнах свода – в демони сияй!...
Затуй предлагам днес да се покаем

 

(ала наужким, както ний си знаем!)
и празник нов да вземем пак на заем
от филолога – двайсчетвърти май!...

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. март 2012 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]