Ивайло Иванов

сатира

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ

 

Ивайло Иванов

 

 

 

   Синът ми днеска зубри упорито,
   понеже за домашно все им дават
   есе за тези болести, които
   по полов път предимно се предават.

    

   От него пример днес реших да взема,
   и без да бъда с нрава на прасе,
   със шанс да хвана някоя екзема,
   аз също сътворих едно есе!...

    

   Ах, мои мъжки младини, когато
   съм бил и аз на неговата възраст!...
   Със трипер отплати ми се богато
   любимата за първата ми дързост!

    

   Но ние сме устроени чудато
   и генният ни фон не оскъднява:
   Не се предава нашта кръв, когато
   и сифилис чрез себе си предава!

    

   От мен, болника, много здраве имат
   тез лекари, които настояват,
   че с болестите стари, днес и СПИН-ът
   по полов път предимно се предава!

    

   Не щяхме да сме толкоз недоволни,
   да беше тъй, но мен ме по боли
   от туй, че гибелта при някои болни
   пристига не с целувки, а с игли.

    

   ...Ах, болестите стари, пък и нови,
   те всички бяха жертва на страстта!...
   На нея жертва бе и тази болест,
   която се предава чрез властта:

    

   Народ! И над народа царят бди,
   да не изпадне в бунт или в анархия,
   а пък властта синът ще наследи
   по полов път в свещената монархия!...

    

   Когато в демокрациите днес,
   се мярва трон, но няма ореоли,
   разбирам аргументите на тез,
   които казват, че властта е болест.

    

   С молитвен шепот – не с продукт орален,
   церили са симптомите им тъмни,
   но като гледам облика морален
   на днешното потомство и сина ми,

    

   отказвам вечер аз да се помоля
   за тяхно изцеление, защото
   бледнеят те, сравнени с тая болест,
   предавана по полов път: Живота!...

    

    

    

    

    

   върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. май 2015 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]