Ивайло Иванов

сатира

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

НЕЩАТА, ЗА КОИТО НЕ СЕ ГОВОРИ

 

Ивайло Иванов

 

 

 

          Понеже подобава да се мълчи!

    

    

   - Помощ, хора! Чуй ме, Софийо!...
   Опердашиха ме пак!... -
   Тъй съседката ми София
   цепи уличния мрак.

    

   А мъжът й, философа,
   бърше нейните очи
   и, извил гранитен профил,
   с длан притиска я: „Мълчи!“

    

   Няма кой на тез тиради
   да ти се обади, Софийо!...
   Само пречиш на доклада ми
   по Лингвистична философия,

    

   дето подир месец трябва
   в пълен вид да го предам,
   за да оправдая хляба
   на Държавата и БАН!...

    

   Верно, тейко ми от Ловеч е
   (вуйчо ми не бе Айнщайн!),
   но синът ще знае повече
   по адрес на Витгенщйн.

    

   Стихва на жената стона!...
   Като тъмни дървеса
   миглите й от балкона
   ронят капчици роса.

    

   И на глухотата в хора
   прав е Лудвиг, чувстваш ти:
   На „нещата“ за позора
   днес у нас не се говори.
   Той направо се крещи!...

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | продължи

    

    

 

 

Електронна публикация на 28. май 2015 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]