Ивайло Иванов

сатира

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

ПРИНОС КЪМ ДЕБАТА ЗА ВЯРАТА

 

Ивайло Иванов

 

 

         На БПЦ,
         с която го съпреживяхме.

   

   

  Днес глъчката в семейния ни дом
  е повече от сявга нетърпима:
  Жена ми и сина със злостен тон
  заспориха за „Божия закон“:

   

  - В училище предмета нов на МОН
  доколко е разумно да го има?... -

   

  Ах, поврага на вашия „Закон”!...
  Загърбил в миг семейната си клетка,
  излязох на просторния балкон
  и ширна се пред мен красива гледка:

   

  В далечината – млечни планини
  докосваха с гръдта си необята!...
  В подножието – ширнати вълни
  от вишни ми се плискаха в краката

   

  със бялата си пяна – а над тях
  пчели подобно ангели жужаха!...
  И ръсеха врабчета весел смях
  под шапката на къщната ни стряха.

   

  Гръдта ми се разтвори и в покоя
  почувствувах природното наследство
  как ще го имам – не в децата свои,
  а щом възвърна детското си девство.

   

  ... А ето, че и глъчката у нас
  пред сериала стихна незабавно
  и върнал се във късния си час,
  пред двамата изправих се и бавно

   

  запитах ги: - Какъв бе тоя стон?...
  Каква бе тая глъчка нетърпима?...
  Недейте спори зарад тоз „Закон“!
  Законът Божи всъщност си го има!...

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. май 2015 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]