Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

ЛЯТО

 

Ивайло Иванов

 

„Най-после хубавата новина: идва лято!“
          Златина Иванова

 

 

Най-хубавата днешна новина
от сайта ти разбрах: че иде лято!...
От мен изчезват скърби и злина
и пак поглеждам нежно и благато

 

към туй небе, щастлив иконостас,
към слънцето, божествена икона,
към царстващия свят на твойто „Аз“,
що бди на красотата ти от трона.

 

Бъди все тъй лазурна и щастлива,
с пола, която „Аз“-а в мен опива,
със поглед, в който свети Вечен ден!...

 

О, ти, чието име значи „злато“,
бъди щастлива в твойто вечно лято
и проблесни с искрица и за мен!...

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. май 2012 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]