Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

АЯКС

 

Ивайло Иванов

 

„Честит и блажен! Много щастлив
и много окрилен!...”
          Маргрета Григорова

 

 

Не повече от онзи суверен
студент, комуто Марги преподава
славистика във онзи час блажен.
Блазе му! Той е всъщност окрилен!...
С перца от Феникс често се издава!...

 

Подобно злато, лисчетата капят
и падат в толкоз радостен екстаз,
че тез, които мислят да потапят
Духовния си Кораб, бързо стапят
чреслата си в безрадостен елмаз.

 

И „ВТУ” пак пори вдъхновено
морето разбушувани мечти.
Лети, лети, загадъчна Вселено
(със полип от зелено еуглено)
/от ректора ти то е зелепено/,
хуманитарност дала си ми ти!...

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. май 2012 г.
г1998-2016 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]