Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

ПЕСЕН ЗА ЛЕГЕНДАРНАТА ОПЦИЯ

 

Ивайло Иванов

 

 

 

Човек човека да харесва,
това такъв е прецидент,
че този, който ме харесва,
ще го направя президент.

 

А този, който не харесва
това, което пиша тук,
ще го даря, за да кокетства,
с шалварите на Малък Мук.

 

Човек човеку щом харесва,
напреко всичките кокетства
на телевизорния звук,

 

тогаз не търси други средства
той злото в теб да афоресва,
да прави демону на пук!...

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. май 2012 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]