Иван С. Вълев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Спом…

 

Иван С. Вълев

 

 

 

От снощи си спомням
само това:
„Дано да си спомняш
всичко, каквото ти казах“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напред >

 

 

Електронна публикация на 13. март 2013 г.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]