Венцеслав Константинов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Невидимите сигурни неща“

 

 

СВЕЧЕРЯВАНЕ

 

Венцеслав Константинов

 

   

  На пейката в парка лежи старец.
  Дрехата,
                     хвърлена от тялото му,
  лежи кротко до него.
  Човекът слухти -
  в червената шипка край извора,
  казват, сутринта пяло птиче - дали
  от песента е останало нещо?

   

  Слънцето слиза по-ниско.
  Старецът спи.
  В съня си долавя звуци,
  на пръсти тактовете брои.

   

  А край пейката тича момиче -
  на устните му пее костилка от слива.

   

  1968

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 04. февруари 2013 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]