Венцеслав Константинов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Невидимите сигурни неща“

 

 

УБЕЖИЩЕ

 

Венцеслав Константинов

 

   

  Без да бързам,
                    разглеждам света
  като рисунка на дете,
  взело облак за крава:
  мъча се -
                    доколкото мога -
  в драскулките образ да съживя,
  с него смъртта да стопля...

   

  Къде ще си постеля, като умра?
  Ще си постеля в себе си.

   

  1968

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 04. февруари 2013 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]