Венцеслав Константинов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Невидимите сигурни неща“

 

 

ДЕН

 

Венцеслав Константинов

 

   

  Не съм нито плод, разрязан на две половини,
  нито женска ръка в джоб на приятел,
  не съм метафора за облак, надиплен по странен начин,
  нито стих от Вергилий, завършващ на "...ис",
  не съм и крясък на първолак, замерил с шапка птиче,
  а още по-малко знак за събитие, отбелязано
  в календара и загубило сетне смисъл.

   

  В мен няма измисленост, няма свирепост,
  не плаша децата с излишна мъдрост,
  не съм огромен, ни малък,
  започвам тихо, завършвам звучно,
  преплитат се в мен разстояния и близост:
  тъй цялата гора ми е убежище...

   

  1968

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 04. февруари 2013 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]