Венцеслав Константинов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Невидимите сигурни неща“

 

 

ГРАДЪТ

 

Венцеслав Константинов

 

 

  Погледнат откъм планината,
  градът е мълчалив и сънен -
  свободно утаен
  във дъното на допотопно езеро:
  изящна
                 архаична
                                   вкаменелост.
  От синкавите камъни
  на сградите,
  от водораслите на парковете
  се отскубват древни риби -
  разсичат вкаменените води
  и бавно плуват,
  както
           преди
                       хиляди
                                      години.
  А над тях се извисяват
  тежките гранитни бойници
  на планините -
  полегнали селяци с мъртъв дъх:
  гробници
                    на бивша слава
  и бъдещо величие.

   

  1967

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 04. февруари 2013 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]