Венцеслав Константинов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Невидимите сигурни неща“

 

 

СЕГА, КОГАТО ЕСЕНТА СЕ СТАПЯ...

 

Венцеслав Константинов

 

   

  Сега, когато есента се стапя
  и слънцето, повехнало, изтича
  от клоните на старата череша,
  а тишината се изпълва с блясък
  на стихнало небе и дюли
  и с тази утолена смърт
  в зениците на уличните котки,
  които по стрехите се припичат
  и реят погледи подир врабците,
  замаяни от преснотата на ноември...
  Сега, сред мириса на капещата есен,
  във мене кротко се възправя
  изстиващият спомен за жената,
  която сред сълзи и срамни ласки
  докрай от себе си изтръгнах,
  за да запазя любовта си
  от нейните нестройни песни
  и мамещата й невярност...
  Очите ми отново дирят тази,
  която толкоз леко ме привлече
  към своите съмнения и тайни,
  към капещите звуци в мрака
  на нашите любовни нощи
  и със неловките си длани
  приспиваше горчиви думи,
  поникнали сред смърт и пустота...
  Сега, под сенки на листа и грак на птици,
  сърцето ми, повехнало, изтича
  от клоните на старата череша,
  за да си спомни за ръцете,
  преплели вече бавните си пръсти
  в косите на мъже приветни,
  сънувани във моите прегръдки.

   

  1969

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 04. февруари 2013 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]