Венцеслав Константинов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Невидимите сигурни неща“

 

 

СЛЕДОБЕДНИ СТРАНСТВАНИЯ

 

Венцеслав Константинов

 

 

  Младостта ми изтича
  сред природната тиха нежност -
  есенно-бели гори,
  бели риби
                     в зелените мрежи.
  В стъпките ми криволичи
  спомен,
                 див като камък -
  пространства и форми заучени
  с кротостта си ме мамят,

   

  И дълго бродя из планината,
  както някога в нощите.

   

  1967

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 04. февруари 2013 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]