Венцеслав Константинов

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | „Невидимите сигурни неща“

 

СЛЕД ДЪЖДА

 

Венцеслав Константинов

 

 

    Деца се втурват във гората
    и тичат в надпревара към мравуняка -
    пътеките воднисти ги привличат,
    ласкаво и търпеливо
    обвиват босите нозе.

     

    Зад стволовете на дърветата
    надничат птици,
    кълват нападалите семена.

     

    Дали мравунякът разровен
    ще погълне
                          немирните деца?

     

    1967

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 04. февруари 2013 г.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]