Венцеслав Константинов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Невидимите сигурни неща“

 

 

СЛЕД ДЪЖДА

 

Венцеслав Константинов

 

 

  Деца се втурват във гората
  и тичат в надпревара към мравуняка -
  пътеките воднисти ги привличат,
  ласкаво и търпеливо
  обвиват босите нозе.

   

  Зад стволовете на дърветата
  надничат птици,
  кълват нападалите семена.

   

  Дали мравунякът разровен
  ще погълне
                        немирните деца?

   

  1967

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 04. февруари 2013 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]