Венцеслав Константинов

есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ЛАЙПЦИГСКИ ВИДЕНИЯ*

 

Венцеслав Константинов

 

 

     

         Корица на книгата. Снимка: Ciela.bg  Подобно на нашия Пловдив древният град Лайпциг е разположен на река - Елстер. Основали са го славяни и в началото на XI век е носил името Липска. „Дружелюбен град, градина от липи“ - чета в един разказ. Лайпциг - някогашният малък град с голямата слава! С името му са свързани три или четири световно значими неща: търговия, музика, книги. И разбира се: история. Лайпцигският панаир датира от XIII век. Музиката от по-късно - но каква музика! Канторът Йохан Себастиан Бах, който стои на паметника си пред Томаскирхе с увиснал празен джоб. Създал е тъкмо тук вселена от звуци. След това - Рихард Вагнер, прочутият оркестър "Гевандхаус" с Артур Никиш и Фуртвенглер... Ами книгите? Лайпциг - библиотеката на Германия, хранилище на цялата книжнина, публикувана по света на немски език. И многото издателства - търговия с музика и книги. "Жизнен, процъфтяващ саксонски град" - отбелязва един стар пътеводител.                  

 

         Град с отколешна и нова история - с Битката между народите от 1813 година и с Лайпцигския процес сто и двадесет години по-късно. Ако си влизал в сградата на бившия съд, където са се водили заседанията, ако си слушал гласа на "подпалвача" в празната зала, населена от въображението ти, разбрал си нещо, което не могат да ти дадат никакви учебници и книги. И великата изненада: в партера е приютен малък музей на изобразителното изкуство с невероятна колекция от картини на Дюрер, Лукас Кранах, Мурильо...                  

 

         И разбира се, литература. Гьоте като студент в Лайпциг се весели в Ауербаховата изба - с изображенията на магьосника Доктор Фауст по стените. И после неговият "Фауст", и същата кръчма, където веселият студент в първи семестър Фрош се провиква: "Моя Лайпциг славя аз! Той малък е Париж и учи свойте люде!"                  

 

         Един ведър град за млади хора, влюбени в музиката, историята, литературата...

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

 

 

---

 

 

* Есето е от книгата на Венцеслав Константинов „Гоблен, извезан с дяволски опашки.
50 приключения с привидността“
, която е на пазара с марката на издателство „CIELA“!

 

Издателство ``Ciela``

Електронна публикация на 21. юни 2013 г.
Публикация в кн. „Гоблен, извезан с дяволски опашки“, Венцеслав Константинов, Изд. „СИЕЛА“, С., 2012 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]