Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | нова българска литература | страницата на авторката

 

**

 

Костадинка Лапкова

 

 

Питай ме,
така ме питай
как прекарвам
съботния си следобед,
"Спя", повтярям "...Спя",
защото ти мълчиш
и викове около тебе
пречат, за да чуя
дишаш ли.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
г1998-2015 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]