Иван Ланджев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | Иван Ланджев

 

Из „Ние според мансардата“

 

Иван Ланджев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. март 2016 г.
Публикация в кн. „Ние според мансардата“, Иван Ланджев, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2014 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]