Мария Донева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Семейство

 

Мария Донева

 

 

 

Тази сутрин,
докато се къпех, видях,
че твоята четка за зъби
на моята нещо прошепна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. април 2009 г.
Публикация в кн. „Прикоткване на смисъла“, Мария Донева, Изд. „Жанет-45, Пл., 2009
г1998-2016 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]