Мария Донева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Мария Донева

 

 

 

Трябва със перо да галиш
всяка дума, всяка мисъл,
да я гледаш благодарен -
хубава, като изписана.

 

На прозореца отворен
като кацне - да не дишаш -
с дъх за да не я изплашиш
и със дъх да я запишеш.

 

Да я гледаш във очите
и почти да я отгатваш,
без да знаеш, щом отлитне,
ще ли долети обратно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. април 2009 г.
Публикация в кн. „Прикоткване на смисъла“, Мария Донева, Изд. „Жанет-45, Пл., 2009
г1998-2016 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]