Мария Донева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Мария Донева

 

 

 

Има дни,
в които дъждът
най-после се решава
и се хвърля от последния етаж.
Отчаянието е пълно,
не мисли дали ще го видят
малки деца и бременни жени,
и колко дълго ще останат следите,
вече не иска да се грижи за никого,
дори и за себе си.

 

Колко сме били наивни да вярваме,
че всичко е поправимо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. април 2009 г.
Публикация в кн. „Прикоткване на смисъла“, Мария Донева, Изд. „Жанет-45, Пл., 2009
г1998-2016 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]