Мирослав Христов

„Череша с гравитация“

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

нощна лампа

 

Мирослав Христов

 

 

 

  и често
  стоейки под светлината
  на нощната си лампа
  заспиваше под своята книга
  и сънуваше пеперуди
  чиито цветове се разтичаха
  по мазилката, зъбите и клепачите й
  и тя се чувстваше самотна
  недокосната от падащ покрив
  или влюбена ръка
  или нещо, което можеше да измие
  лещите и прозорците
  безветрени в онези вечери
  когато заспиваше
  и сънуваше безцветни пеперуди

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | продължи

   

 

 

 

Електронна публикация на 17. май 2013 г.
Публикация в кн. „Череша с гравитация“, Мирослав Христов, Изд. „АРС“, Благоевград, 2010 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]