Мирослав Христов

„Череша с гравитация“

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

череша с гравитация

 

Мирослав Христов

 

 

 

  работя над своята череша
  и събирам костилки
  които са твърди
  и прескачат очите ми
  падащи всеки път от клоните
  изпод червеното на залеза
  носещ гравитация

   

  не би могъл да я вкусиш
  без всеки път да падаш бос
  в лепкавата и красива пръст

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | продължи

   

 

 

 

Електронна публикация на 17. май 2013 г.
Публикация в кн. „Череша с гравитация“, Мирослав Христов, Изд. „АРС“, Благоевград, 2010 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]