Мирослав Христов

„Зъби“

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

Урок по астрономия

 

Мирослав Христов

 

 

 

  Когато разбера точния брой
  на космите между краката ти,
  ще установя приблизителното
  съотношение между тях и
  звездите.

   

  Така ще те намирам по-лесно
  в тъмното

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | продължи

   

 

 

 

Електронна публикация на 20. май 2013 г.
Публикация в кн. „Зъби“, Мирослав Христов, редактор: Стефан Иванов, Изд. „ЕРГО“, София, 2012 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]