Мирослав Христов

„Зъби“

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

Скука в зеления парк

 

Мирослав Христов

 

 

 

  Имам нужда от комуникация, казвам,
  и стените проговарят
  с графитите върху моето чело,
  отворено
  като врата на църква.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | продължи

   

 

 

 

Електронна публикация на 20. май 2013 г.
Публикация в кн. „Зъби“, Мирослав Христов, редактор: Стефан Иванов, Изд. „ЕРГО“, София, 2012 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]