Мирослав Христов

„Зъби“

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

Стена за пеперуди

 

Мирослав Христов

 

 

 

  Една сутрин докато миел чиниите
  осъзнал че той и този свят са една пеперуда
  цялата в кал

   

  Поискало му се да полети
  заключил кухнята изхвърлил ключа
  избърсал обувките си в изтривалката
  и напуснал своя пашкул

   

  Навън в откритото пространство
  според законите на хаоса
  имало възможност всеки момент карфицата на Бог
  да го забие за някоя стена

   

  Някоя глупава стена облепена с плакати за рок концерти
  обяви реклами и изписани с маркер имена

   

  Разбрал че това е номер
  живеел във времена
  на влюбчиви в катастрофите хора

   

  Всяка пеперуда сама се забива за стената

   

  Почувствал се неловко
  в края на неговата карфица
  черното топче било собствената му зеница

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | продължи

   

 

 

 

Електронна публикация на 20. май 2013 г.
Публикация в кн. „Зъби“, Мирослав Христов, редактор: Стефан Иванов, Изд. „ЕРГО“, София, 2012 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]