Мирослав Христов

„Зъби“

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

любовта на улицата

 

Мирослав Христов

 

 

 

  боксовите круши
  не падат по-далеч
  от боксьорите

   

  сърцата не падат по-далеч
  от собствениците на мазета

   

  как не разбраха не чуха и не видяха
  колко близо е последният рунд

   

  съдията различава ли победител от победен

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | продължи

   

 

 

 

Електронна публикация на 20. май 2013 г.
Публикация в кн. „Зъби“, Мирослав Христов, редактор: Стефан Иванов, Изд. „ЕРГО“, София, 2012 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]