Мирослав Христов

„Зъби“

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

родилни петна

 

Мирослав Христов

 

 

 

  покрай тази река
  с бреговете на моята майка
  и устията на моя баща
  нося родилните петна
  на поколения пясъци

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | продължи

   

 

 

 

Електронна публикация на 20. май 2013 г.
Публикация в кн. „Зъби“, Мирослав Христов, редактор: Стефан Иванов, Изд. „ЕРГО“, София, 2012 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]