Мирослав Христов

„Зъби“

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

Обувки пред изгрев

 

- поема -

 

 

Мирослав Христов

 

 

 

  Някой ден
  ще оставя обувките си пред изгрев
  и ще захвърля вратовръзките си
  под някоя сянка
  ще изхлузя тогава брадата си
  и цяло състояние ще прахосам за една вечер
  за да разбера как излязъл съм
  от корема на моята майка
  как напуснал съм бардаците
  за да се прегръщам с кактуси

   

  Някой ден
  ще забравя името си
  и светът цялостен и ням
  ще се пръсне
  като ябълка или граната
  ще смели вътрешностите ми
  за да ми покаже какво има от
  вътре
  и ще се посмея хубаво тогава
  над учебник по биология
  съзрял щампованото си лице
  върху тениски с прозрачни йероглифи
  и ще разбера тогава как отразявал съм се
  в кората на дърветата
  и в мивките и в паветата

   

  Ще забравям защо
  заболял е от нови болести света
  а старите лекари са така гръмогласни
  защо пъпната ми връв е около врата
  и с тъмни очни кухини - пределно ясни очертания
  ще се питам
  обяснява ли ме този спомен
  а това настояще римува ли ме
  с бинт паве или коктейл Молотов

   

  Някой ден
  ще се видя гол жълтеникав и блед
  подпрян на вратата на преддверията
  на тази необяснима логика
  тази сауна с 3 и 5 врати
  и ще виждам колко малко ми е трябвало
  за да напусна очертанията
  на всички футболни игрища

   

  Някой ден
  ще пресметна сложната задача
  с 2 и 3 и други цифри
  ще ми помогнат префинените умове с изплезени езици
  и ще доказвам тогава
  всичко каквото било е
  причината и следствието
  ще доказвам
  защо е една необяснимата логика
  която е водела краката ми в тази посока
  напред
  и обратно
  към началото.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | продължи

   

 

 

 

Електронна публикация на 20. май 2013 г.
Публикация в кн. „Зъби“, Мирослав Христов, редактор: Стефан Иванов, Изд. „ЕРГО“, София, 2012 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]