Мирослав Христов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

ЧЕРЕША С ГРАВИТАЦИЯ

 

 

Мирослав Христов

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. май 2013 г.
Публикация в кн. „Череша с гравитация“, Мирослав Христов, Изд. „АРС“, Благоевград, 2010 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]