Мирослав Христов

поезия

Литературен клуб - 20 години! | съвременна българска литература | страницата на автора

ЗЪБИ

 

 

Мирослав Христов

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 20. май 2013 г.
Публикация в кн. „Зъби“, Мирослав Христов, редактор: Стефан Иванов, Изд. „ЕРГО“, София, 2012 г.
г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]