Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Отново“

 

***

 

Миа Николова

 

 

Сплитам пулса
на душата
в плитка на върба.
Сплитам пулса
на върбата
в нишка на мечта.

 

Писъкът на нощна птица
затаи се пак
в пъстролистени шевици –
оцветени с мрак.
Двете багри на душата –
черно/бял нюанс
плачат истина
и капят във
хартиен транс.

 

 

 

I plait the pulse
Of soul
Into a plait of willow.
I plait the pulse
of willow
Into a thread of dream.

 

The shriek of a nocturnal bird
Has lurked again
Into the colour-leafed embroideries –
Tinted grey.
Both hues of the soul –
Black-and-white nuance
Cry a truth
And drip
Into a paper trance.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]