Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

Житейско

 

Миа Николова

 

 

Печелим приятели,
печелим врагове,
печелим безумия –
               пари, слава,
спечелен си за лудница.

 

Цял живот все печелим,
накрая е Голямата печалба –
два на един и нито един
               в повече – няма място,
нито един по-малко –
няма да се събереш
с греховете си и с всичките
               печалби.

 

 

 

Of life

 

 

We gain friends,
We gain enemies,
We gain follies –
               money, fame,
We are won over by the madhouse.

 

All our lives we gain,
The Big Prize is in the end –
Two to one and not one left
               any more – there’s no place,
Not one less –
You won’t get together
With your sins, no matter what your
               gains.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]