Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

***

 

Миа Николова

 

 

Релефно небитие
Бездна
Бездна в гърдите.
Навън – отвъд –
безшумни асансьори
между звездите.

 

Директно си там
и тук – навсякъде
едновременно
завинаги.

 

A Relief Nothingness
Abyss
Abyss in the chest.
Outside – beyond –
Silent elevators
Between the stars.

 

You are straight there
And here – and everywhere,
Simultaneously,
Forever.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]