Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

***

 

Миа Николова

 

 

Прочитам
мигове отминали,
разлиствам ги
и се чудя как
все още помнят.
Къде са разказвали?
Докога ще настояват,
че съществуват? ...
и че ги има
преди да са се
сбъднали?

 

I read through
Bygone moments,
I leaf through them
And wonder how
They still remember.
Where have they been telling?
How long will they persist
That they exist?...
And that they are
Before they have
Come true?

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]