Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

Вечерно

 

Миа Николова

 

 

Да отиде в Luciano
и да седне на бара
Да посвири на пиано
и на китара
Да поръча грейпфрут
или хрупкаво минало
Да играе на ретро
и да пие мартини

 

Да отиде на кино,
да излезе от кино

 

една глътка време
от сегашното минало.

 

 

 

At Night

 

 

To go to Luciano
And sit at the bar
To play the piano
And the guitar
To order a glass of grapefruit
Or a crispy past
To play retro
And to drink Martini

 

To go to the cinema,
To go out of the cinema

 

A gulp of time
From the present past!

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]