Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

Натюр-хапка

 

Миа Николова

 

 

Картина,
допряна до стената.
Кожено сако,
преметнато на
издънени илюзии.
Фотьойл.
Две ябълки,
чепка грозде –
разпиляни по паркета.
Асиметричен лампион
в зелена осветеност.
Дълбок парфюм...
................ желания...

 

 

 

A Still Life–Bite

 

 

A picture,
Leaned against the wall.
A leather jacket,
Cast over
Shattered illusions.
An armchair.
Two apples,
A grape cluster –
Littered over the parquet.
An asymmetric lampion
In green light.
A deep perfume...
................ desires...

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]