Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

Зимен джаз

 

Миа Николова

 

 

София –
през сребърните
клепки на деня.
“Александър Невски”
блокира погледа.
Университетът разлиства
тайни за Вселената.
Животът споделя живот.
Орлов мост –
развълнувано бръмчи и
си играе със колите.
Бляскави светлини.
Преди Коледа е.
Въртят се хората във
орбити и
траекториите си
обхождат.

 

Преди два мига
мина полунощ.
Заснежи и
шумът заспа
в своята шепа.

 

 

 

Winter Jazz

 

 

Sofia –
Through the silver
Eyelids of the day.
“Alexander Nevsky”
Blocks the sight.
The University unfolds
Secrets of the Universe.
Life shares life.
The Eagles Bridge –
Excitingly drones,
Playing with the cars.
Flashy lights.
Christmas time.
People go round
In orbits
And walk along
Their own trajectories.

 

Two moments ago
Midnight passed away.
It started snowing and
The tumult fell asleep
In its own hand.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]