Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

Бъдност

 

Миа Николова

 

 

По Коледа
камбаните звънят по
два пъти –
веднъж за теб и
втори път,
за да е истина,
за да е весело,
за да се случи!

 

Седефените дни са
избродирани
върху паунови пера,
които са засяти
в полето,
за да е щастие,
за да е здраво бъдеще!

 

Късмет на влака,
в който потегля
половината от
илюзията за бъдеще!
Късмет в търсенето
на нови съдби върху
планетите на цифрова система!
Или нула,
или единица –
Късмет и копнеж
да се подреди
пъзела
на твоето Аз,
на твоя живот,
на твоето време.

 

2005 г.

 

 

 

Days To Come

 

 

At Christmas
The bells chime
Twice –
Once for you and
Once
To let truth be,
To make merry,
To make it happen!

 

The nacreous days
Are embroidered
On peacock feathers,
Seeded
In the fields –
To let happiness be,
To let future be healthy and strong!

 

Good luck to the train
On which
Half
The illusion for future departs!
Good luck to the search
For new fates on
The planets of a digital system!
Zero,
Or one –
Good luck
Craving to arrange
The puzzle
Of your ego,
Of your life,
Of your time.

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]