Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

***

 

Миа Николова

 

 

Сидней –
И пристанището му
прегръща кораби
със спомени,
събирани
от картата
на слънчевия сплит;
солени песни,
изваяни от
миди и седеф;
и талисмани...

 

Препечените
вечери –
отново хладни
коленичат
пред деня,
примирено
да потеглят
online
в архива
на безчувствената
web camera.

 

 

 

Sydney –
Its port
Embraces ships
With recollections
Gathered
From the map
Of the solar plexus;
Salty songs,
Moulded up by
Clams and nacre;
And amulets...

 

The sunbathed
Evenings –
Cooled again
Kneel down
Before the day,
Resigned
To start
Online
In the archive
Of an indifferent
Web camera.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]