Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

Предстоящо

 

Миа Николова

 

 

Единство и разгром –
обособени в
страдание – черешово небе.
Свръх разум
на червиво време,
приоритетно мислене
по гнила схема.
Неовладян дефектен сектор.

 

Свиване на пиесата
с грандиозна амплитуда,
Без сюжет,
Без водещ,
Без отражение,
Без търсене.

 

 

 

Forthcoming

 

 

Unity and defeat –
Defined into
Suffering – a cherry sky.
Super-reason
Of a wormy time,
Thinking by priorities
According to a rotten scheme.
Unmastered faulty sector.

 

Shrinking of the play
With formidable amplitude,
Without a plot,
Without a presenter,
Without a reflection,
Without a search.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]